Krówki z logo

Krówki z logo

W dzisiejszych czasach konkurencja w każdej niemalże branży oznacza dla podmiotów działających na rynku konieczność prowadzenia intensywnych działań marketingowych. Działania te mają na celu pozyskiwanie nowych klientów, jak również utrzymanie przy sobie dotychczasowych. Dotyczy to także hipermarketów, które często prowadzą działania w ramach marketingu pośredniego, czyli o zasięgu masowym, dotyczy to przede wszystkim reklamy w środkach masowego przekazu. Ale ponadto prowadzą one także działania w ramach marketingu bezpośredniego. Tutaj jako przykład podać można dystrybucję gadżetów reklamowych, których walory wizualne oraz inne sprawiają, że klienci zwracają na daną firmę – reklamodawcę – baczniejszą uwagę. Jakie konkretnie gadżety reklamowe mogą być dystrybuowane w hipermarketach?

Są to np. krówki z logo. Są to bardzo popularne gadżety ze względu na dobry smak, który decyduje o tym, że ludzie je lubią. Ponadto też gadżety z logo zawsze są bardzo dobrymi narzędziami marketingowymi, ponieważ promują markę reklamodawcy, co jest w tym przypadku bardzo ważne.

Na terenie hipermarketu krówki z logo mogą być roznoszone przez hostessy. Jest to prawdopodobnie najczęściej stosowana metoda. Może ona mieć dwojaki kształt. Albo krówki, o których mowa, otrzymuje każdy klient robiący zakupy w danym hipermarkecie, albo też są one dołączone do konkretnego produktu i należy go zakupić, aby otrzymać podarunek w postaci krówki.

Rzecz jasna dystrybucja na terenie hipermarketu nie jest jedyną możliwością. Krówki z logo mogą być także rozdawane w innych miejscach, gdzie także spotkać można dużo ludzi. Są to dla przykładu centra miast, centra handlowe, ruchliwe skrzyżowania, okolice dworców i przystanków, a także zabytków miejskich, itp. Często są to też miejsca, gdzie ludzie przychodzą, aby zaznać rozrywki, jak np. parki czy wesołe miasteczka.

Jak pokazuje praktyka, rozdawanie krówek czy jakichkolwiek innych gadżetów reklamowych w takich miejscach jest bardzo skutecznym działaniem marketingowym, ponieważ pozwala na przyciąganie ludzi do danego hipermarketu. Zwiększenie liczby klientów może odbywać się tylko poprzez intensywny marketing.